Skip to main content

Table 3 DALY number and DALY rate from 1990 to 2017 for esophageal cancer in the 34 provinces of China

From: Burden, trends, and risk factors of esophageal cancer in China from 1990 to 2017: an up-to-date overview and comparison with those in Japan and South Korea

Location name 1990 2017
DALY number (in thousands) DALY rate (per 100,000) DALY number (in thousands) DALY rate (per 100,000)
Taiwan 20.60 (19.90–21.30) 100.84 (97.57–104.41) 60.9 (55.9–66.4) 258.45 (237.20–281.47)
Hong Kong SAR 13.70 (12.30–15.30) 237.41 (213.36–266.16) 13.1 (10.8–16.0) 174.22 (143.59–212.80)
Macau SAR 0.52 (0.47–0.58) 147.32 (133.12–163.52) 1.07 (0.86–1.29) 156.09 (125.26–188.19)
Anhui 296 (258–339) 499.13 (435.82–571.63) 262 (220–310) 429.28 (359.06–507.10)
Beijing 21.5 (18.2–25.1) 191.80 (162.32–223.77) 28.6 (22.7–35.1) 118.47 (94.16–145.56)
Chongqing 71.4 (61–84.3) 452.71 (386.32–534.06) 118 (94.5–147) 441.82 (353.68–551.18)
Fujian 132 (118–151) 418.79 (371.49–477.83) 173 (142–211) 437.82 (359.23–534.46)
Gansu 82.5 (72.4–94.7) 348.93 (306.16–400.35) 66.5 (55.2–79.1) 250.26 (207.61–297.75)
Guangdong 173 (147–205) 263.28 (222.76–311.34) 218 (178–265) 186.24 (152.68–226.75)
Guangxi 50.6 (42.8–60.5) 116.25 (98.44–139.08) 58.5 (48.4–70.9) 121.15 (100.10–146.72)
Guizhou 31.4 (26.3–37.5) 94.74 (79.32–112.84) 36.2 (29.6–43.3) 106.99 (87.50–128.04)
Hainan 8.25 (6.89–9.81) 118.41 (98.85–140.90) 8.77 (6.87–11.20) 91.49 (71.61–116.72)
Hebei 418 (376–461) 656.86 (590.27–724.88) 310 (257–368) 405.15 (336.48–481.29)
Heilongjiang 48.7 (42.5–55.4) 133.68 (116.57–151.93) 79.5 (63.9–99.8) 202.49 (162.73–254.17)
Henan 695 (633–764) 787.16 (717.65–865.36) 474 (397–558) 491.86 (412.39–579.31)
Hubei 122 (109–135) 218.83 (196.87–242.87) 173 (145–208) 313.65 (262.87–375.23)
Hunan 69.3 (61.9–78) 111.40 (99.48–125.38) 98.6 (81.3–119) 146.88 (121.04–177.14)
Inner Mongolia 64.9 (55–76) 285.55 (241.78–334.12) 80.5 (66.5–98.1) 310.88 (256.63–378.71)
Jiangsu 318 (282–358) 462.56 (410.37–520.59) 552 (459–654) 676.15 (561.88–801.22)
Jiangxi 80.5 (71–91.1) 203.60 (179.53–230.47) 61.5 (52.3–72.6) 129.44 (109.99–152.74)
Jilin 28.9 (25.3–33.1) 111.44 (97.41–127.62) 37.2 (29.1–45.4) 133.21 (104.16–162.89)
Liaoning 78.2 (64.7–93.4) 191.66 (158.54–229.06) 123 (98.1–152) 275.46 (219.61–340.01)
Ningxia 9.31 (7.99–10.90) 188.43 (161.75–220.91) 12.4 (9.86–15.6) 176.06 (140.52–221.60)
Qinghai 11.7 (10–13.8) 246.69 (211.34–290.52) 15.9 (12.7–19.2) 252.61 (202.47–305.25)
Shaanxi 65.8 (57.5–74.5) 191.15 (167.15–216.46) 122 (97.4–152) 308.25 (246.48–384.45)
Shandong 351 (305–406) 410.34 (356.69–473.98) 386 (318–464) 388.29 (320.16–466.73)
Shanghai 30.5 (26.4–35.6) 218.62 (188.78–254.60) 32.7 (26.3–40.2) 117.21 (93.98–143.92)
Shanxi 144 (126–164) 475.81 (416.37–541.29) 115 (92.3–140) 298.14 (238.84–363.70)
Sichuan 467 (415–537) 418.43 (371.91–480.77) 544 (432–656) 651.79 (517.97–786.13)
Tianjin 16.1 (13.8–18.4) 175.51 (150.51–200.17) 16.4 (13.5–20) 107.68 (88.45–130.90)
Tibet 3.22 (2.76–3.76) 138.39 (118.63–161.24) 2.54 (2.09–3.05) 73.55 (60.47–88.27)
Xinjiang 42.5 (37.7–47.4) 269.59 (239.01–300.57) 74 (61.8–88.8) 303.72 (253.42–364.52)
Yunnan 34.5 (28.7–42.6) 88.63 (73.60–109.21) 48.9 (40.3–60.2) 99.49 (81.95–122.42)
Zhejiang 97.4 (84.6–113) 220.93 (191.83–256.76) 122 (97.7–151) 200.15 (159.64–246.67)
  1. DALY disability-adjusted life-year, SAR special administrative region